Mitä ovat pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t

Mitä ovat pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t?

Pörssinoteerattu rahasto eli lyhenne ETF tulee sanoista Erittäin Tylsä Filosofia sijoittamiseen. Jotkut myös väittävät sen muodostuvan englannin kielisistä sanoista Exchange Traded Fund. Pidän itse omasta versiostani enemmän. 

ETF-sijoittaminen saattaa nimittäin ajan mittaa muodostua varsin tylsäksi ja sitä kautta niin ihanan tehokkaaksi, järkeväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi sijoittaa. Valitset tuhansista ETF:stä ne mihin haluat sijoittaa ja sijoitat näihin joka ikinen kuukausi välittämättä markkinatilanteesta. Saat laajan hajautuksen edullisilla kustannuksilla ja pitkällä juoksulla todennäkyisyys tuotoille on varsin vahva. Sopii tällaiselle passiiviselle indeksisijoittajalle kuin silmälasit silmille.

Perus tuulitakkeja hämätäkseen herrat valkoisissa kauluksissa ovat keksineet ETF:ille pelottavia nimiä kuten:
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8)
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IS3N)
  • SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV)
  • Xtrackers DBLCI Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged
Kryptisten nimien lisäksi vaihtoehtoja on tänä päivänä jo tuhansia, joten mistä tavallinen piensijoittaja tietää, minkä / mitkä ETF:t kannattaa valita? Toisin sanoen, mikä on paras ETF? Tai mikä on paras ETF vuonna 2020?

Yksiselittiestä vastausta kysymykseen mikä on maailman paras ETF-rahasto ei valitettavasti ole. Muutenhan siihen sijoittaisi koko maailma. Pyrin kuitenkin tässä kirjoituksessa avaamaan:

Suurin osa omista sijoituksistani on tällä hetkellä kiinni Nordnetin Indeksirahastoissa eli entisissä Superrahastoissa. Nordnet Indeksirahasto Suomi on mielestäni järkevin tapa ostaa suomalaisten yritysten osakkeita, koska kustannukset ovat pyöreä nolla. Mutta koska haluan laajempaa hajauttamista myös eri mantereille, siksi itse aloitin ETF:iin sijoittamisen.

Mutta mikä ihme tämä ETF siis oikeasti on? Siitä lisää alempana.

 
ETF sijoittaminen

1. Mikä on ETF eli pörssinoteerattu rahasto?

ETF eli pörssinoteerattu rahasto on yksinkertaisesti rahasto, jonka osuuksia voi ostaa ja myydä pörssissä. Tavallisissa rahastoissa osuudet ostetaan rahastoyhtiöltä kun taas ETF:n tapauksessa sijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia suoraan toisilleen arvopaperimarkkinoilla.

ETF-osuuksien ostaminen ja myyminen ei siis periaatteellisella tasolla eroa pörssiyhtiöiden osakkeiden suorasta ostamisesta tai myymisestä. Erona osakekaupankäyntiin on kuitenkin se, että sijoittajan osto ja myyntihalukkuus ei ole riippuvainen toisten sijoittajien halusta ostaa/myydä kyseistä ETF:ää. ETF-rahastoilla on nimittäin jatkuva markkinatakaus eli hinta ei heilu osakkeiden arvonmäärityksestä poiketen puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan vaan markkinatakaajat pyrkivät hinnoittelemaan ETF:n hinnan mahdollisimman lähelle rahaston todellista arvoa. 

Markkinatakauksella taataan se, että sijoittaja voi aina ostaa ja myydä osuuksia, vaikka muut sijoittajat eivät niitä ostaisi tai myisi. ETF:n liikkeellelaskijalla on siis jatkuvat osto- ja myyntinoteeraukset ja takaus pitää ETF -osuuksien kurssin hyvin lähellä ETF -salkun sisältämien osakkeiden arvoa. Kurssien noustessa markkinatakaaja ostaa lisää osakkeita ja julkaisee lisää ETF -osuuksia, kurssien laskiessa markkinatakaaja ostaa ETF -osuuksia ja myy niitä vastaavat arvopaperit voitolla.


2. Minkälaisia ETF:iä on saatavilla?

Vaikka itse ETF:n periaate on yksinkertainen, on käytäntö sitten aivan jotain muuta. ETF:ien tehokkuudesta kertonee se, että eri liikkeellelaskijoiden kautta on sijoittajalla valittavana aivan järkyttävä määrä erilaisia ETF-vaihtoehtoja eri omaisuusluokkien (osakkeet, korot, kiinteistöt, valuutat), erikokoisten yritysten (pienyritykset, suuryritykset), tai maantiteteellisen sijainnin mukaan (Eurooppa, Aasia, kehittyvät maat, USA). 

Tässä piileekin ETF:in merkittävin vahvuus: laaja riskin hajautus kustannustehokkaasti.

Yleisimpiä ETF:ien liikkeellelaskijoita - yritys joka on kehittänyt tietyn ETF-tuotteen ja vastaa sen kaupankäynnistä - ovat esimerkiksi:
Alussa mainitsemani kryptiset ETF-nimet alkavat selkeytyä kun huomataan, että esimerkiksi "iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8)" on BlackRockin liikkeellelaskema ETF, koska nimen alussa on iShares. Ydin, eli Core-sana tarkoittaa yleensä jonkun rahastoperheen ns. ydinrahastoja, joissa on tyypilillisesti matalimmat kulut. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) lyhenne puolestaan tarkoittaa, että rahasto toimii EU:n regulaation alaisuudessa ja laki asettaa säännöt, miten sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit on hajautettava.

iShares Core S&P 500 ETF kokemuksia


3. Aktiivinen rahasto vs ETF?

Rahastojen kohdalla puhutaan usein siitä, onko kyseessä aktiivisesti vaiko passiivisesti hoidettu rahasto.

Aktiivisen rahaston sijoituksista vastaa salkunhoitaja(t), jotka valitsevat rahastoon osakkeita rahaston sijoitusstrategian mukaisesti. Osakkeet siis valitaan rahastoon perustuen salkunhoitajien näkemykseen yksittäisistä yhtiöistä ja markkinatilanteista ja näin pyritään saavuttamaan keskimääräistä parempia tuottoja. Aktiiviseen rahastonhoitoon liittyy väistämättä enemmän kuluja kuin passiiviseen ja toisaalta pitkällä aikavälillä monen aktiivisten rahastojen tuoton on todettu jäävän indeksistä. Lisäksi osa aktiivisiksi mainituista rahastoista saattavatkin olla ns. piiiloindeksoituja; rahasto väittää olevansa aktiivinen, mutta rahaston sisältö on silti lähellä vertailuindeksiä. Tällaisesta rahastosta ei luonnollisesti kannata maksaa korkeita kuluja, kun markkinoilla on paljon edullisempia vaihtoehtoja tarjolla.


Passiivinen rahasto seuraa - toisin kuin aktiivinen rahasto - jotain indeksiä. Markkina-arvopainotteisessa osakeindeksissä osakkeiden painot määräytyvät niiden markkina-arvon perusteella. Tällöin suurten yhtiöiden paino on luonnollisesti suurin. Passiivisessa rahastossa salkunhoitoa ei tehdä markkinanäkemyksen mukaisesti, vaan salkunhoitaja ostaa rahastoon osakkeita samassa suhteessa kuin osakkeet ovat indeksissä.

ETF:illä ei ole omaa salkunhoitajaa, joka tekeisi aktiivista osakepoimintaa, vaan ETF:t pyrkivät jatkuvasti seuraamaan tiettyä kohdeindeksiä. Passiivisen luonteensa vuoksi ETF:ien kulut ovat tyypillisesti myös merkittävästi perinteisiä rahastoja alemmat.

Esimerkkinämme toimiva "iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8)" ETF-rahasto pyrkii seuraamaan 500:sta suurimmasta yhdysvaltalaisyrityksestä koostuvan indeksin - eli ko. yhtiöiden muodostaman markkinan - yleistä kehitystä. Osakkeiden painot määriytyvät yhtiöiden markkina-arvojen perusteella.

Mitä ovat pörssinoteeratut ETF:t?

Muita tunnettuja osakeindeksejä ovat esimerkiksi:

MSCI World -indeksi kattaa tärkeimmät kehittyneiden maiden osakemarkkinat
MSCI Emerging Markets -indeksi kattaa kaikki tärkeimmät kehittyvät markkinat
STOXX Europe 600 - indeksi kuvaa Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä
OMXH25 -indeksi koostuu Helsingin pörssin 25 suurimmasta yhtiöstä 
DAX -indeksi kuvaa Saksan osakemarkkinoiden kehitystä
Nikkei 225 -indeksi kuvaa Japanin osakemarkkinoiden kehitystä


4. Synteettinen vai fyysinen ETF?

ETF-rahastot voidaan jakaa fyysisiin ja synteettisiin ETF:iin. Mitä ne tarkoittavat ja mitä käytännön eroa niillä on sijoittajan kannalta esimerkiksi riskin näkökulmasta?

Synteettinen eli johdannaisiin perustuva ETF-rahasto sijoittaa osuudenomistajilta saadut rahat fyysisten osakkeiden sijaan johdannaisiin (futuuri / swap). Johdannaisella tarkoitetaan rahoitusinstrumenttia, jonka arvo määräytyy esim. varsinaisen osakkeen arvon perusteella. Swap-sopimuksen puitteissa sitten vaihdetaan tämän omaisuusmassan tuotto rahaston vertailuindeksin tuottoon. Ymmärsitkö? En minäkään, jo tästä syystä itse sijoitan vain fyysisiin ETF-rahastoihin vanhan kunnon KISS periaatteen mukaisesti (Keep it simple, Stupid!).

Fyysisellä ETF-rahastolla tarkoitetaan rahastoa, joka omistaa indeksinmukaiset arvopaperit. Fyysinen rahasto siis sijoittaa rahaston merkitsijöiltä saamansa rahat osakkeisiin ja osakkeet säilytetään erillään pankkien ja näiden muiden asiakkaiden varoista. 

Esimerkkinämme toimiva "iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8)" on fyysinen ETF rahaston avaintietoesitteen mukaisesti: "Rahaston aikomuksena on jäljitellä indeksiä pitämällä hallussaan indeksin muodostavia osakesidonnaisia arvopapereita samassa suhteessa kuin indeksi. Toisin sanoen, kyseinen S&P 500 -indeksin mukaisesti sijoittava ETF-rahasto omistaa jokaista 500 osaketta samassa suhteessa kuin on indeksissä. 

Avaintietotosite


5. Kasvuosuus vai tuotto-osuus?

ETF-rahastoa valittaessa painotetaan usein kuluja, mitä alhaisempi, sitä houkuttelevampi vaihtoehto. Kulujen lisäksi toiseksi merkittäväksi tekijäksi nousee rahastoon kertyvien osinkojen kohtelu ts. onko kysesssä osinkotuotot ulos maksava (tuotto-osuus) vaiko osinkorahat uudelleen osakkeisiin sijoittava (kasvuosuus).

Korkoa korolle -ilmiön vuoksi pitkäaikaissäästäjän kannattaa sijoittaa vain kasvuosuuksiin, koska siten osinkotuotto kasvaa täysimääräisesti korkoa korolle. Tuotto-osuuksien maksamista osinkomaksuista joutuu nimittäin maksamaan veroa joka vuosi.

Esimerkkinämme toimivassa "iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8)" on nimessä lyhenne (Acc), joka tulee sanasta Accumulation ja tarkoittaa että kyseisen rahaston osinkopolitiikka on kasvuosuudet. Kyseinen rahasto siis uudelleensijoittaa osinkotuotot kasvuosuuksina eikä maksa omistamiensa osakkeiden osinkotuloja ulos omistajilleen.

ishares core S&P tuotto-osuus vs kasvuosuus6. ETF-sijoittamisen hyödyt

ETF:t ovat lähes ylivoimaisen erinomainen keino hajauttaa sijoitukset eri omaisuuslajien välillä kustannustehokkaasti kansainvälisille markkinoille. Alkuhämmennyksen jälkeen ETF-sijoittaminen on myös erittäin yksinkertaista.

Esimerkiksi kulut esimerkkimme "iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8)"  ETF-rahastolle ovat vain 0,07% vuodessa. Se on erittäin kustannustehokas tapa omistaa esim. Applea, Microsoftia, Amazonia, Facebookia ja esimerkiksi Googlea hallinnoivaa Alphabetiä.Esimerkkimme ETF:ssä hajautus tapahtuu useiden yritysten ja sitä kautta eri sektoreiden kautta, vaikka teknologia onkin varsin suurella painolla.


On kuitenkin hyvä huomata, että koska kyseessä on S&P 500 indeksi, ei yksistään tämän ETF:n hajauttaminen maantieteellisesti ole riittävä, koska pääpaino on USA:ssa. Avaan omia ETF-sijoituksiani erillisessä kirjoituksessa, olen omassa portfoliossani pyrkinyt hakemaan myös parempaa maantietellistä hajautusta.7. ETF-sijoittamisen riskit

100% riskitöntä sijoituskohdetta ei ole vaan sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Ja hyvä niin, silloin on mahdollisesti tiedossa myös tuottoja.

ETF-tuotteissa riskit liittyvät lähinnä liikkeellelaskijariskiin ja toisaalta siihen, että jotkut ETF:t ovat niin monimutkikkaita, että tavallisen sijoittajan ei niitä kannata edes harkita. 

Riskeistä löytyviä kirjoituksia:

ETF-sijoituksissa piilee valtava riski (Taloustaito 28.08.2015)

Viimeisessä artikkelissa on mainiosti kiteytetty:

"Kun sijoitat ETF-rahastoon, muista että kyseisen tuotteen akilleen kantapää piilee kaupankäynnin helppoudessa. Jos ostat hyvin hajautettua ETF-rahastoa ja yksinkertaisesti pidät rahat siinä, on ETF-rahasto hyvä sijoitus.

Tutkimuksen mukaan harva sijoittaja kuitenkaan onnistuu tässä. Helppo kaupankäynti johtaa siihen että suuri osa sijoittajista lähtee käymään ETF-rahastoilla aktiivisesti kauppaa.

Markkinoita yritetään ajoittaa, sijoitetaan uusiin toimialoihin ja niin edelleen. Tämän kaupankäynnin seurauksena ETF-rahastot johtavatkin alituottoon.

Passiivista tuotetta tärkeämpää on passiivinen asenne. Pidä pää kylmänä." 

 

8. Kuinka sijoitan ETF:ään?


ETF:iin sijoittaminen tapahtuu samalla lailla kuin pörssiosakkeiden ostaminen. Tarvitset arvo-osuustilin esimerkiksi Nordnet-välityspalveluun, siirrät rahaa tilille, etsit haluamasi ETF:n ja painat osta. Ei se sen vaikeampaa ole. Ohjeet löydät täältä: Näin pääset alkuun - avaa osakesäästötili / arvo-osuustili

-------------------------------
*Kirjoitus sisältää kumppanuusmainontaa*
Takaisin blogiinLisätietoja blogin mainonnasta.

-------------------------------
Seuraa blogia: Twitter // Facebook // Instagram // Blogit.fi // Bloglovin // Theblogjungle
-------------------------------

Kommentit

Lähetä kommentti